Kurzy angličtiny pro děti

Podzimní  semestr  2018/2019 začíná 17. září 2018 a končí 1. února 2019. Individuální výuka může začít kdykoli během roku dle dohody.

Sledujte prosím aktuální nabídku kurzů angličtiny v sekci Rozvrh kurzů. Kromě uvedených kurzů je možné vytvořit mini-skupinky dětí dle vašeho přání.

V současné době se děti učí angličtinu již od raného věku, přesto se hodně rodičů ptá, zdá má takové učení význam. Vzhledem k tomu, že děti velice dobře vstřebávají nové informace a současně dobře opakují a napodobují, může být kvalitní výuka angličtiny pro děti velice užitečná.

Naším cílem je pomoci vašim dětem domluvit se v angličtině bez větších problémů a s dostatečným sebevědomím. Od začátku se snažíme vést hodiny v anglickém jazyce a pomoci tak dětem ke snazšímu porozumění a vlastní aktivní komunikaci. Neučíme děti izolovaná slovíčka, ale od začátku je vedeme k používání jednoduchých vět, které potřebují nejen v hodinách angličtiny. Pro starší děti a žáky se snažíme vytvořit příjemné „anglické“ prostředí, které je motivuje k aktivnímu osvojení a používání jazyka.

Děti se u nás naučí:

  • Pomocí her a zábavných činností aktivně používat angličtinu, aniž by měly strach, že udělají chybu
  • vnímat angličtinu jako běžný komunikační prostředek
  • Používat angličtinu v běžných situacích
  • Rozvíjet všechny jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení a psaní)

Učebnice:

V kurzech pro menší děti používáme učebnice JOIN US doplněné o doplňkové materiály, podporující zejména komunikaci dětí. Nedílnou součástí kurzů pro malé žáčky jsou hry, písničky a říkadla.

Kurzy angličtiny pro starší žáky

Pro starší studenty nabízíme především kurzy zaměřené na přípravu na gymnázia a střední školy. I když v současné době není stále mnoho škol, kde děti musí skládat zkoušku z anglického jazyka, je důležité dětem ukázat, s jakou úrovní angličtiny se mohou v 1. ročníku gymnázia setkat. Úroveň angličtiny na jednotlivých základních školách je velmi odlišná a nejeden student by mohl být překvapen, že umí anglicky mnohem hůře než jeho vrstevníci, přestože měl z angličtiny vždy jen jedničky. Nedílnou součástí těchto kurzů je opět komunikace a aktivní používání angličtiny.
Všechny dětské kurzy jsou vedeny zkušenými lektory pod vedením Věry Kuntové, která připravuje semináře pro učitele pro Cambridge University Press a vzdělávací střediska pro učitele anglického jazyka v Praze a Plzni.

Individuální výuka angličtiny pro děti

Těm dětem, které potřebují pozornost lektora pouze pro sebe, nabízíme individuální výuku. Mohou to být děti, které potřebují pomoci se školní angličtinou nebo naopak děti, kterým školní angličtina nestačí a chtějí dělat větší pokroky. Délka lekce může být 45 minut, 60  nebo 90 minut, přičemž zejména u mladších dětí doporučujeme maximálně 60 minutové lekce.

Cena individuální lekce:

  • 45 minut - 350 Kč
  • 60 minut - 450 Kč

Pokud hledáte individuální přístup, ale cena je pro vás příliš vysoká, nabízíme výuku ve dvojici. Přihlásit se mohou dvojice dětí podobné úrovně angličtiny nebo se vám můžeme pokusit druhého studenta do dvojice najít.

Cena výuka ve dvojici:

  • 45 minut- 200 Kč za osobu
  • 60 minut – 250 Kč za osobu

V případě individuálních hodin i hodin ve dvojicí žádáme o platbu na celý semestr, celkem 18 lekcí.
Výhodou individuálních lekcí je, že platíte pouze za odučené hodiny. Upozorňujeme na včasné rušení hodin. Včasné zrušení hodiny je nejméně 24 hodin předem, pokud je lekce zrušena méně než 24 hodin předem, hodina se počítá jako odučená (tzn. placená). Předplacené kurzovné se nevrací.  V rámci jednoho semestru je možné zrušit 3 lekce.
Děkujeme za pochopení dodržování včasného a pozdního zrušení hodin.

 


 

2010 © Angličtina Radotín | created by websession.cz